Ochrana vašich osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov. (bude aktualizované)

Spracovateľská operácia: Platforma Europass

Prevádzkovateľ: GR EMPL

Referenčná značka: DPR-EC-04686.2