Frequently Asked Questions

2FA-FAQ

Vytvoril som si účet EU Login, ale nedostal som potvrdzujúci e-mail. Čo mám robiť?

Niekoľko minút po vyplnení formulára by sa mal vo vašej e-mailovej schránke objaviť e-mail. Ak e-mail neviete nájsť, pozrite sa do priečinku s nevyžiadanou poštou.

Prípadne skontrolujte, či boli všetky polia vo formulári vyplnené správne. Nesprávne uvedená e-mailová adresa V tomto prípade je jedinou možnosťou zaregistrovať sa znovu. Môžete si vytvoriť prihlasovacie údaje v službe EU Login. Kliknite na odkaz „Vytvoriť účet“ na hlavnej stránke služby EU Login.

Pokúsil som sa vytvoriť si účet, ale dostal som odkaz, že môj e-mail je už zaregistrovaný.

To znamená, že ste si už účet EU Login vytvorili. Možno bol určený pre inú aplikáciu alebo webovú stránku než Europass.

Prejdite na Obnoviť heslo, uveďte svoju e-mailovú adresu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zabudol som svoje prihlasovacie heslo EU Login. Čo mám robiť?

Ak ste zabudli heslo alebo ste dostali chybovú správu s uvedením „zadané nesprávne heslo“, môžete požiadať o e-mail na obnovenie hesla.

Uveďte svoju e-mailovú adresu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Teraz by ste mali mať možnosť nastaviť si nové heslo.

Nemám smartfón. Ako mám zrealizovať dvojstupňovú autentifikáciu?

Ak v tejto chvíli nemáte smartfón, na ktorom je možné spustiť mobilnú aplikáciu EU Login, môžete na autentifikáciu alebo na niektorú z našich ďalších autentifikačných možností použiť iné zariadenia.

Na inštaláciu mobilnej aplikácie EU Login môžete použiť akékoľvek kompatibilné zariadenie IOS alebo Android alebo môžete využiť ďalšie dve dostupné možnosti autentifikácie:

 • bezpečnostný kľúč (napríklad YubiKey);
 • dôveryhodnú platformu (napríklad Window Hello) na vašom počítači.

Ďalšie informácie o týchto dvoch možnostiach nájdete v návode EU Login a na stránkach podpory EU Login.

Kde sa dá stiahnuť aplikácia EU Login?

Mobilnú aplikáciu EU Login si môžete stiahnuť z obchodu Google Play (ak máte vo svojom zariadení operačný systém Android) alebo v obchode s aplikáciami Apple App Store (ak máte operačný systém iOS).

Ako si mám nastaviť aplikáciu EU Login na mobilnom zariadení?

Ak chcete vytvoriť mobilnú aplikáciu EU LOGIN ako druhú metódu autentifikácie pre prístup na portál Europass, musíte sa riadiť týmito 3 krokmi:

 • Stiahnite si aplikáciu.
 • V prihlasovacích údajoch v službe EU Login na webových stránkach ECAS si nastavte možnosť „Mobilné zariadenia“.
 • Vyberte metódu autentifikácie „Mobilná aplikácia + pin“.

 

Stiahnite si aplikáciu do svojho zariadenia Po prvom vytvorení účtu a úspešnej autentifikácii na webovom sídle ECAS prejdite myšou cez prevodový stupeň v pravom hornom rohu, aby sa zobrazila ponuka a vyberte možnosť „Môj účet“.

Kliknite na možnosť „Spravovať moje mobilné zariadenia“. Kliknite na možnosť „Pridať mobilné zariadenie“.

Na obrazovke „Pridať mobilné zariadenie“ vyplňte požadované informácie. Musíte uviesť názov svojho zariadenia a nastaviť štvorciferný PIN kód. 

Kliknite na tlačidlo „Odoslať“.

V telefóne si otvorte aplikáciu EU Login a vyberte možnosť „Inicializovať“. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a povoľte prístup k fotoaparátu.

Vo vašom mobilnom zariadení sa zapne skener QR kódu a na obrazovke vášho počítača sa zobrazí QR kód.

Fotoaparát mobilného telefónu namierte na obrazovku počítača, a počkajte, kým rozpozná QR kód.

Na obrazovke „Overiť“ zadajte štvorciferný PIN kód, ktorý ste nastavili predtým, a kliknite na tlačidlo „Overiť“.

V zariadení sa zobrazí správa o úspešnom vykonaní operácie, ktorá potvrdí nastavenie vášho mobilného zariadenia v službe EU Login.

Blahoželáme! Mobilnú aplikáciu EU Login máte úspešne nainštalovanú a môžete ju použiť na overovanie. Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ budete presmerovaní na uvítaciu obrazovku.

Môžem použiť rovnaké zariadenie s aplikáciou EU Login na prístup k viacerým účtom Europassu?

Nie, z každého zariadenia máte prístup len k jednému účtu Europass (alebo EU Login).

Ako si môžem zmeniť PIN kód aplikácie EU Login?

Ak ste PIN kód pre mobilnú aplikáciu EU Login stratili alebo zabudli, postupujte podľa týchto pokynov:

 • Otvorte mobilnú aplikáciu EU Login
 • Prejdite na nastavenia
 • V pravom hornom rohu kliknite na 3 body (Android) alebo na koleso (IOS).
 • Kliknite na tlačidlo Zabudnutý PIN kód
 • Zadajte svoje prihlasovacie údaje EU Login prepojené s aplikáciou
 • Zvoľte si nový PIN kód 
Môžem použiť aplikáciu EU Login bez toho, aby som si zabezpečil svoje zariadenie?

Nie, mobilnú aplikáciu EU Login nie je možné použiť toho, aby ste si zariadenie zabezpečili PINom, vzorom alebo odtlačkom prsta.

Ako sa môžem prihlásiť s použitím dvojstupňovej autentifikácie?

Ak sa chcete prihlásiť, musíte najprv prejsť na portál Europass a pripojiť sa funkciou „Prihlásiť sa“. Zobrazí sa vám iba tá možnosť, ktorú ste si vybrali v nastavení, a od tohto momentu bude postup veľmi jednoduchý.

Do poľa „Heslo“ zadajte svoje heslo.

Kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

V telefóne sa vám automaticky otvorí PIN kód mobilnej aplikácie EU Login a vyzve vás, aby ste zadali PIN kód.

Zadajte PIN kód a kliknite na tlačidlo „Overiť“.

Ak je aplikácia aktívna (v popredí), automaticky vás presmeruje na výber prehliadača.

Ak je aplikácia na pozadí, v zariadení sa zobrazí upozornenie. Po prijatí tohto upozornenia budete úspešne presmerovaní.

Prečo umožňujete dvojstupňovú autentifikáciu?

Dvojstupňová autentifikácia (2FA) je jedným z najúčinnejších opatrení v boji proti krádeži certifikátov. Vyžaduje si ďalšiu informáciu nad rámec používateľského mena a hesla. Môže ísť o vedomostný faktor (niečo, čo používateľ pozná, napr. PIN), faktor vlastníctva (niečo, čo používateľ má, napr. bezpečnostný token, mobilné zariadenie alebo aplikáciu pre smartfón) alebo biometrický faktor (napr. odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre a hlasu). Poskytnutím druhej úrovne autentifikácie 2FA sa výrazne zvyšuje bezpečnosť údajov. Ak je napríklad heslo ohrozené, ponúka ďalšiu úroveň ochrany, ktorá zablokuje neoprávnený prístup.

Európska komisia stanovila povinnosť používať 2FA, najmä EU Login 2FA, pre svoje informačné systémy, ktoré spracúvajú citlivé neklasifikované informácie, a dôrazne ho odporučila pre svoje informačné systémy, ktoré spracúvajú informácie typu „verejne dostupné“ a „na použitie v Komisii“.

Prečo by som mal používať dvojstupňovú autentifikáciu?

Používaním dvojstupňovej autentifikácie sa zaisťuje dodatočná bezpečnosť údajov a obmedzujú sa podvodné činnosti. Takto máte prístup k svojmu účtu z akéhokoľvek systému alebo prostredia bez akéhokoľvek rizika pre vaše osobné a citlivé údaje.

Kde nájdem QR kód?

Najprv si musíte na svojom stolovom počítači pridať do účtu EU Login mobilné zariadenie. Otvorte prehliadač na počítači a kliknite na tento odkaz.

Budete vyzvaní, aby ste sa autentifikovali. Potom v prehliadači na počítači kliknite na „Pridať mobilné zariadenie“. Po vykonaní uvedených krokov sa vygeneruje kód QR.  Ďalšie podrobnosti nájdete na strane 12 používateľskej príručky.

Môj čítač QR kódu uvádza, že kód je neplatný. Čo mám urobiť?

Upozorňujeme, že QR kód si musíte načítať pomocou aplikácie EU Login, a nie bežným čítačom QR kódu.

Na prihlásenie do Europassu už používam elektronický preukaz totožnosti. Mám si ho aktivovať aj ako druhý stupeň autentifikácie?

Nie, ak už na prihlásenie sa do Europassu používate elektronický preukaz totožnosti, môžete sa aj naďalej prihlasovať tak ako doteraz. Nemusíte osobitne aktivovať dvojstupňovú autentifikáciu.

Ako si mám aktivovať elektronický preukaz totožnosti ako druhý stupeň autentifikácie?

Ak si chcete prepojiť elektronický preukaz totožnosti s účtom EU Login, postupujte takto:

 • Prihláste sa do svojho účtu EU Login.
 • Prejdite na svoje nastavenia a kliknite na Prepojiť s eID.

Táto možnosť dokáže prepojiť váš vnútroštátny elektronický preukaz totožnosti s účtom EU Login.

Potom tento proces dokončite podľa krokov vysvetlených v dokumente s pokynmi.

Šablóny Europass

Čo je Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky?

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky predstavuje usmernenie Rady Európy, ktoré slúži na opis dosiahnutých výsledkov osôb, ktoré sa učia cudzie jazyky. Tento referenčný rámec poskytuje metodiku učenia sa, vyučovania a hodnotenia, ktorý sa vzťahuje na všetky jazyky v Európe. Zahŕňa šesť referenčných úrovní, ktoré sa používajú v celej Európe na stanovenie jazykovej spôsobilosti. Tabuľka na sebahodnotenie na základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky slúži v profile Europass ako pomôcka na sebahodnotenie jazykovej spôsobilosti.

Čo je Europass-mobilita?

Europass-mobilita vám môže pomôcť pri prezentovaní zručností nadobudnutých počas pobytu v inej krajine v rámci mobility.

Čo je Europass-dodatok k osvedčeniu?

Europass-dodatok k osvedčeniu vám môže pomôcť zrozumiteľne a konzistentne opísať vaše kvalifikácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Čo je to dodatok k diplomu?

Europass-dodatok k diplomu vám môže pomôcť zrozumiteľne a konzistentne opísať vaše kvalifikácie v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Čo sa stalo s Europass-jazykovým pasom?

Europass-jazykový pas bol vytvorený v roku 2004 ako jeden zo vzorových dokumentov Europassu a slúžil ako nástroj na sebahodnotenie jazykových zručností a kvalifikácií.

V rámci súčasného portálu Europass sa jazykový pas začlenil do profilu Europass ako oddiel s označením Jazykové zručnosti. Aj naďalej môžete vykonať sebahodnotenie jazykových kompetencií na základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a podľa potreby informovať o svojich výsledkoch zamestnávateľov alebo vzdelávacie inštitúcie.

Ako postupovať pri sebahodnotení jazykových zručností?

V profile Europass môžete vykonať sebahodnotenie jazykových zručností. Sebahodnotenie zručností znamená, že zvážite svoje zručnosti a opíšete ich úroveň. Jazykové zručnosti môžete opísať vyplnením jednoduchej tabuľky na sebahodnotenie vo svojom profile Europass. Prečítajte si jednotlivé opisy v nástroji na sebahodnotenie a vyberte úroveň, ktorá podľa vášho názoru najlepšie vystihuje vaše zručnosti v akomkoľvek jazyku z hľadiska počúvania, čítania, ústnej interakcie, samostatného ústneho prejavu a písomného prejavu. V knižnici Europass si môžete uložiť aj jazykové osvedčenia. Nástroj na sebahodnotenie využíva Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.

Tabuľku so sebahodnotením z profilu Europass môžete zdieľať a poskytnúť ju tak iným subjektom, napríklad zamestnávateľom alebo inštitúciám vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Ako možno opísať digitálne zručnosti?

V profile Europass môžete uvádzať a organizovať svoje digitálne zručnosti. Môžete si vytvoriť zoznam všetkých digitálnych zručností vrátane softvéru a nástrojov, ktoré viete používať, ako aj projektov alebo výsledkov, na ktoré ste hrdí. Môžete opísať nástroje, ktoré používate pri práci alebo štúdiu, ako aj nástroje, ktoré používate vo voľnom čase (napr. sociálne médiá, blogovanie, hranie hier). Svoje zručnosti môžete takisto rozčleniť do rôznych skupín, napríklad vytvoriť skupinu digitálnych nástrojov, ktoré používate pri tvorbe návrhov, alebo zoznam digitálnych zručností, ktoré používate pri práci, alebo dokonca zoznam digitálnych zručností, ktoré by ste si chceli osvojiť.

Čo je Európsky pas zručností?

Európsky pas zručností bol nástroj ponúkaný na portáli Europass do roku 2019. Umožňoval používateľom vytvoriť si zbierku dokumentov v jednom súbore. Európsky pas zručností už nie je v ponuke, registrovaní používatelia Europassu majú teraz možnosť zdieľať dokumenty zo svojej knižnice Europass.

Podpora A Informácie

Čo je európsky kvalifikačný rámec (EKR)?

Európsky kvalifikačný rámec (EKR) je nástroj EÚ, ktorý zabezpečuje lepšiu zrozumiteľnosť kvalifikácií medzi krajinami a systémami. EKR umožňuje porozumieť kvalifikáciám získaným v ktorejkoľvek európskej krajine prostredníctvom jednoduchého systému s ôsmimi úrovňami. Informácie o EKR môžu byť uvedené na vašich kvalifikačných diplomoch, dodatku k diplomu alebo dodatku k osvedčeniu. Informácie o úrovni vašej kvalifikácie podľa EKR môžete uviesť vo svojom životopise a žiadostiach, vďaka čomu budú môcť zamestnávatelia alebo inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy v iných krajinách vašim kvalifikáciám lepšie porozumieť.