Profil Europass 

Profil Europass je nástroj, ktorý ľuďom pomáha pri riadení ich vzdelávania a kariéry.

Vďaka profilu Europass si ľudia môžu plánovať vzdelávanie a profesijný rozvoj. Profil môžu využívať organizácie, ako sú zamestnávatelia, dobrovoľnícke organizácie, náboroví pracovníci, odborníci v oblasti poradenstva, mládežnícke organizácie, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy a ďalšie subjekty, v rámci podpory a služieb, ktoré poskytujú ľuďom.

Čo je profil Europass?

Používatelia Europassu si môžu na portáli Europass vytvoriť bezplatný profil, v ktorom si zaznamenávajú všetky svoje zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti. Môžu si tam zaznamenávať všetky svoje pracovné a vzdelávacie skúsenosti vrátane skúseností z odbornej prípravy, jazykové zručnosti, digitálne kompetencie, informácie o svojich projektoch, dobrovoľníckej činnosti a všetky ďalšie výsledky. Vo svojej osobnej knižnici Europass si okrem toho môžu ukladať diplomy, referencie alebo iné dokumenty.

 

Profil možno využívať na rôzne účely:

  • Zamestnanci si tam môžu zaznamenávať svoje skúsenosti a riadiť tak svoj profesijný rozvoj.
  • Mladí ľudia si tam môžu zaznamenávať svoje zručnosti a plánovať svoju kariéru.
  • Študenti si tam môžu zaznamenávať svoje akademické úspechy a pokroky v štúdiu alebo odbornej príprave.
  • Dobrovoľníci si tam môžu zaznamenávať svoje skúsenosti z dobrovoľníckej činnosti
  • Uchádzači o zamestnanie alebo osoby, ktoré chcú zmeniť profesionálnu kariéru, môžu profil použiť na identifikáciu svojich zručností a nových príležitostí.
  • Uchádzači o zamestnanie si môžu profil vytvoriť a zaslať ho spolu so žiadosťou o pracovné miesto.
  • Ako nástroj, ktorý ľuďom umožňuje zaznamenávať si zručnosti, ktoré nadobudli počas svojho života, a zamýšľať sa nad nimi, ho možno použiť na potvrdenie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

 

girl holding out a mobile phone and pointing to it

Profil Europass je nástroj celoživotného vzdelávania. Vďaka priebežnej aktualizácii a pridávaniu informácií do profilu budú mať používatelia stály prístup k aktuálnej prezentácii všetkých svojich zručností. Používatelia, ktorí si vytvoria profil Europass, budú na základe informácií vo svojom profile dostávať tipy na zaujímavé pracovné miesta a kurzy.

Ako používať profil Europass

Profil Europass môžete využívať v rámci podpory a služieb, ktoré poskytujete ľuďom – či už pri ich štúdiu, kariére, dobrovoľníckej činnosti alebo iných aktivitách. Jeho používanie je bezplatné. Používatelia sa môžu zaregistrovať a vytvoriť si profil v jednom alebo vo viacerých jazykoch EÚ. Registrovaní používatelia majú kontrolu nad všetkými svojimi údajmi a sami rozhodujú o tom, s kým ich chcú zdieľať a ako dlho. Europass nebude nikdy zdieľať osobné údaje bez súhlasu používateľa.

Ako na to?

Viac informácií o tom, ako vám Europass môže pomôcť pri práci s klientmi, študentami alebo zamestnávateľmi, nájdete v odpovediach na najčastejšie otázky. Ak tam nenájdete, čo potrebujete, napíšte nám.