Europass - mobilita

Čo je to

Dokument, v ktorom sú zaznamenané znalosti a schopnosti nadobudnuté v inej európskej krajine. Príklady:

  • pracovná stáž v podniku;
  • dohodnuté akademické obdobie v rámci výmenného programu;
  • dobrovoľná stáž v mimovládnej organizácii.

Komu je určený

Pre akúkoľvek osobu, ktorá sa presťahuje do inej európskej krajiny s cieľom vzdelávať sa alebo získať pracovné skúsenosti, a to bez ohľadu na jej vek či dosiahnutý stupeň vzdelania.

Kto znalosti a schopnosti zaznamenáva

Dve partnerské organizácie zapojené do projektu mobility, pričom jedna má sídlo v krajine, z ktorej daná osoba pochádza, a druhá v hostiteľskej krajine.

Partnerskými organizáciami môžu byť univerzity, školy, školiace strediská, spoločnosti, mimovládne organizácie a podobne.

Kde ho možno získať

Skontaktujte sa, prosím, s organizáciou, ktorá vás vysiela do zahraničia, a požiadajte ju, aby sa obrátila na svoje národné stredisko Europass.

Templates

Instructions