Κινητικότητα Europass

Τι είναι;

Ένα έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Παραδείγματα:

  • μια θέση εργασίας σε μια εταιρία
  • μια ακαδημαϊκή περίοδο στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής
  • εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ.

Για ποιον προορίζεται;

Για κάθε πρόσωπο που μετεγκαθίσταται σε μια ευρωπαϊκή χώρα για σκοπούς μάθησης ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.

Ποιος το συμπληρώνει;

Οι δύο οργανισμοί-εταίροι που συμμετέχουν στο έργο κινητικότητας, ο πρώτος στη χώρα προέλευσης και ο δεύτερος στη χώρα υποδοχής.

Οι εταίροι μπορεί να είναι πανεπιστήμια, σχολεία, κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, κ.λπ.

Από πού μπορείτε να προμηθευθείτε το έγγραφο κινητικότητας Europass;

Επικοινωνήστε με τον οργανισμό που σας στέλνει στο εξωτερικό και ζητήστε να επικοινωνήσει με το Εθνικό Κέντρο Europass της χώρας του.

Templates

Instructions