Εργαλεία Europass

Το Europass προσφέρει μια σειρά από δωρεάν, πολύγλωσσα εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία και τη διά βίου μάθησή τους.

Τα εργαλεία Europass είναι διαθέσιμα στα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την ΕΕ ώστε να τα χρησιμοποιούν για να παρέχουν υποστήριξη, υπηρεσίες και βοήθεια στους πολίτες. Απευθύνονται στους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, στους εργοδότες, στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, στους κοινωνικούς εταίρους, στους παρόχους εργασίας στον τομέα της νεολαίας, στις οργανώσεις νεολαίας, στις οργανώσεις εθελοντών και στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής.

Επιλέξτε το εργαλείο για το οποίο θέλετε να μάθετε περισσότερα:

Μπορείτε επίσης να μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε διαλειτουργικοί με τη βοήθεια του Europass για να στηρίξετε την υποψηφιότητά σας και την πρόσληψή σας ή να μάθετε περισσότερα για τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass.