Europassi vahendid

Europass pakub kõigile karjääri ja elukestva õppe juhtimise eesmärgil tasuta mitmekeelseid vahendeid.

Europassi vahendeid saavad kogu ELis tugi- ja nõustamisteenuste pakkumiseks kasutada näiteks haridus- või koolitusteenuse osutajad, nõustajad, tööandjad, avalikud tööturuasutused, sotsiaalpartnerid, noorsootöö pakkujad, noorteorganisatsioonid, vabatahtlike organisatsioonid ja poliitikakujundajad.

Samuti saate teavet selle kohta, kuidas kasutada Europassi kandideerimis- ja värbamisprotsessides, või lugeda Europassi digitaalsete tõendite kohta.