Europassi kutsetunnistuse lisa

Kas teil on kutsekvalifikatsioon, mis on näiteks saadud õpipoisiõppe või koolituse tulemusena? Europassi kutsetunnistuse lisa aitab teil Euroopas esitleda oma kutsekvalifikatsioone lihtsal ja arusaadaval viisil.

Mis on Europassi kutsetunnistuse lisa?

Europassi kutsetunnistuse lisa on dokument, mis annab teavet, mis aitab tööandjatel ja haridusasutustel teie kutsekvalifikatsiooni paremini mõista. Europassi kutsetunnistuse lisa kirjeldab:

  • kutsekvalifikatsiooni eesmärki,
  • selle taset,
  • selle õpiväljundeid ja
  • teavet asjaomase haridussüsteemi kohta.

Kui kandideerite välismaal töö- või kursusekohale, võib olla keeruline selgitada, mida olete varem õppinud. Siin on abiks Europassi kutsetunnistuse lisa.

Kuidas Europassi kutsetunnistuse lisa saada?

Võite oma kutsekvalifikatsiooni käsitlevat Europassi kutsetunnistuse lisa otsida oma riigi andmebaasist või pöörduda lisateabe saamiseks asjaomase ametiasutuse poole.

Europassi kutsetunnistuse lisade näited

Teie kutsekvalifikatsioon + Europassi kutsetunnistuse lisa = täiuslik kombinatsioon teises Euroopa riigis töö- või kursusekohale kandideerimise jaoks.