Europass Dodatak sertifikatu

Da li imaš stručno obrazovanje, na primer sa prakse ili treninga? Europass dodatak sertifikatu može ti pomoć da na jednostavan i razumljiv način prikažeš svoje stručne kvalifikacije u Evropi.

Šta je Europass Dodatak sertifikatu?

Europass Dodatak sertifikatu je dokument koji  pruža informacije koje poslodavcima i obrazovnim institucijama olakšavaju razumevanje tvoje kvalifikovanosti. Europass Dodatak sertifikatu opisuje:

  • svrhu tvojih kvalifikacija,
  • njihov nivo,
  • ishode učenja, i
  • informacije o relevantnom obrazovnom sistemu.

Kada se prijavljuješ za posao ili kurseve u inostranstvu, može ti biti teško da objasniš šta si naučio tokom obuke. Ovde ti Europass Dodatak sertifikatu može pomoći.

Kako možeš da dobiješ svoj Dodatak sertifikatu?

Možeš da tražiš Europass Dodatak sertifikatu za svoju stručnu spremu u bazi podataka u svojoj zemlji ili kontaktirati svoju ustanovu za dodatne informacije.

Primeri Europass Dodatka sertifikatu

Tvoja stručna sprema + tvoj Europass Dodatak sertifikatu = savršena kombinacija za prijavu na neki posao ili kurs u drugog evropskoj zemlji.