Dodatak sertifikatu

Šta je to

Dokument koji bliže opisuje stečene kvalifikacije i izdaje se uz diplomu ili sertifikat stečen nakon školovanja ili obuke za stručno zanimanje. Primeri

U njemu su navedene dodatne informacije koje dopunjuju stavke u zvaničnim diplomama ili transkriptima ocena, čineći tako ove dokumente razumljivijim, naročito za poslodavce ili ustanove u inostranstvu.

Kome je namenjen

Svakom pojedincu koji je završio obrazovni program ili obuku za stručno zanimanje.

Za šta se ne može koristiti

Europass dodatak sertifikatu ne može se koristiti kao:

  • zamena za originalnu diplomu ili sertifikat;
  • dokument koji garantuje priznavanje stručne kvalifikacije.

Gde se može dobiti

Većina država ima nacionalne baze dodataka sertifikatu.

U suprotnom, možete kontaktirati svoju nacionalnu kontakt tačku.