Europasstillæg til erhvervsuddannelsesbeviser

Hvad er det

Et dokument, der beskriver den viden og de færdigheder, som indehavere af erhvervsuddannelses- og videreuddannelsesbeviser har erhvervet. Eksempler

Det supplerer de oplysninger, der allerede fremgår af det officielle bevis og gør det nemmere, specielt for arbejdsgivere eller institutioner i et andet land, at forstå.

Hvem er det til

Personer, der er i besiddelse af et erhvervsuddannelses- og videreuddannelsesbevis.

Hvad er det ikke

Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis er ikke

  • en erstatning for originalbeviset;
  • et automatisk system for formel anerkendelse.

Hvor kan det fås

De fleste lande har opstillet Nationale fortegnelser over bilag til uddannelses-/eksamensbevis.

Ellers kan du kontakte det Nationale Referencepunkt.