Suppliment taċ-Ċertifikat

X'inhu

Dokument li jiddeskrivi l-għarfien u l-ħiliet miksuba minn detenturi ta’ ċertifikati ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali. Eżempji

Huwa jinkludi l-informazzjoni diġà nkluża fiċ-ċertifikat uffiċjali, u b’hekk jagħmilha aktar faċli biex tinftiehem, speċjalment minn impjegati jew istituzzjonijiet barranin.

Għal min hu

Kwalunkwe persuna li għandha ċertifikat ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali.

X'mhux

Is-Suppliment taċ-Ċertifikat Europass mhux:

  • Sostitut taċ-ċertifikat oriġinali;
  • Sistema awtomatika li tiggarantixxi għarfien tal-kwalifiki.

Min fejn jista' jinkiseb

Ħafna pajjiżi waqqfu Inventarji Nazzjonali ta’ Supplimenti ta’ Ċertifikati Europass.

Jew inkella, ikkuntattja lill-Punt ta’ Referenza Nazzjonali tiegħek.