Fagbeskrivelse

Hva er det

Et dokument som beskriver kunnskap og ferdigheter ervervet av innehavere av fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra yrkesfaglig utdanning og opplæring. Eksempler

Fagbeskrivelsen er et supplement til opplysningene som allerede er inntatt i det offisielle fagbrevet, svennebrevet eller vitnemålet og gjør det lettere å forstå, særlig for arbeidsgivere og institusjoner i utlandet.

Hvem er den beregnet på

Alle som har svennebrev, fagbrev eller vitnemål fra yrkesfaglig utdanning og opplæring.

Hva det ikke er!

Europass fagbeskrivelse er ikke:

  • En erstatning for originalbeviset.
  • Et automatisk system for formell godkjenning.

Hvor får du det

De fleste landene har opprettet Nasjonale oversikter over Europass fagbeskrivelser.

Hvis ikke, kan du kontakte ditt Nasjonale referansepunkt.