Europass' vilkår og betingelser for bruk

Introduksjon

Europass-plattformens tjenester leveres til deg i henhold til følgende vilkår og betingelser. Ved å gå inn på eller bruke plattformen vår, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk.

EU-kommisjonen har som plattformeier et ansvar for å sikre at plattformen er sikker, pålitelig og tilgjengelig for alle brukere. Dette er grunnen til at et sett med vilkår og betingelser er på plass for å styre bruken av plattformen og for å sikre at plattformen brukes til det tiltenkte formålet - å fremme bedre åpenhet om kvalifikasjoner og kompetanse gjennom en portefølje av verktøy og dokumenter. Det er viktig at du er klar over og overholder disse vilkårene og betingelsene for å opprettholde et trygt, sikkert og rettferdig miljø for alle brukere.

Derfor gjelder følgende vilkår og betingelser for bruk av Europass-plattformen:

Ulovlig eller villedende innhold

Du får bare laste opp, lagre eller dele innhold på Europass-plattformen som er i tråd med Europass' tiltenkte formål. Du får ikke bruke Europass-plattformen til å laste opp, lagre eller dele ulovlig eller villedende innhold, inkludert, men ikke begrenset til, falsk informasjon, plagiat eller brudd på immaterielle rettigheter (innhold som krenker andres immaterielle rettigheter, for eksempel opphavsrettsbeskyttet materiale eller varemerker).

Person- og datavern

Du må respektere andre brukeres personvern og overholde datavernregler. Du får ikke laste opp eller dele noen sensitiv eller personlig informasjon uten eierens uttrykkelige samtykke.

Etisk opptreden

Du må bruke Europass-plattformen på en etisk og respektfull måte, og unngå handlinger som vil kunne være skadelige, fornærmende eller diskriminerende overfor andre. Du får ikke laste opp, lagre eller dele noe uetisk eller upassende innhold.

Sikkerhet

Det er ditt ansvar å holde kontoen din sikker ved å opprette et sterkt passord og holde det for deg selv. Ikke del kontoinformasjonen din med andre og be ikke om innloggingsopplysninger til noen andres konto. I tillegg kan det være lurt å ty til flere rimelige skritt for å hegne om din kontos sikkerhet, inkludert, men ikke begrenset til, aktivering av tofaktorautentisering som tilbys av EU-innlogging.

Modifisering av vilkår og betingelser for bruk

EU-kommisjonen forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene for bruk når som helst. Enhver slik endring vil bli varslet på plattformen, og din fortsatte bruk av Europass-plattformen er ensbetydende med ditt samtykke til den siste versjonen av vilkårene og betingelsene.

Ved å bruke Europass-plattformen, erkjenner og godtar du å overholde retningslinjene og forskriftene som er skissert i disse vilkårene og betingelsene for bruk.

I tilfelle et hvilket som helst brudd på vilkårene og betingelsene, forbeholder EU-kommisjonen seg retten til å fjerne alt innhold som kan anses som ulovlig, villedende, uetisk eller på annen måte upassende. Kommisjonen forbeholder seg videre retten til midlertidig eller permanent å begrense, suspendere eller blokkere tilgangen til denne plattformen for enhver bruker som følge av vedkommendes brudd på vilkårene og betingelsene, samt slette alle data knyttet til disse kontoene. EU-kommisjonen påtar seg intet ansvar for tap eller skade som følge av en slik handling.

Takk for ditt samarbeid og din overholdelse av disse vilkårene og betingelsene.