Vispārīgi Europass lietošanas noteikumi

Ievads

Platformas Europass pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar šādiem vispārīgiem noteikumiem. Piekļūstot vai izmantojot mūsu platformu, jūs piekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus.

Eiropas Komisijai kā platformas īpašniekam ir pienākums nodrošināt, ka platforma ir droša, uzticama un pieejama visiem lietotājiem. Lai reglamentētu platformas izmantošanu un nodrošinātu, ka tā tiek izmantota saskaņā ar tās mērķi, proti, veicināt kvalifikāciju un kompetenču labāku caurskatāmību, liekot lietā rīku un dokumentu portfeli, tika sagatavots vispārīgu noteikumu kopums. Lai saglabātu drošu, aizsargātu un taisnīgu vidi visiem lietotājiem, ir svarīgi, lai jūs zinātu par šiem noteikumiem un tos ievērotu.

Tāpēc ir spēkā šādi platformas Europass lietošanas noteikumi:

Nelikumīgs vai maldinošs saturs

Europass platformā varat augšupielādēt, glabāt vai kopīgot tikai saturu, kas atbilst Europass paredzētajam mērķim. Jūs nedrīkstat izmantot platformu Europass, lai augšupielādētu, glabātu vai kopīgotu nelikumīgu vai maldinošu saturu, ieskaitot, bet ne tikai, nepatiesu informāciju, plaģiētu saturu vai saturu, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma noteikumus (saturu, kas pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram, ar autortiesībām aizsargātu materiālu vai preču zīmes).

Privātums un datu aizsardzība

Jums ir jāievēro citu lietotāju privātums un noteikumi datu aizsardzības jomā. Jūs nedrīkstat augšupielādēt vai kopīgot sensitīvu vai personisku informāciju bez īpašnieka nepārprotamas piekrišanas.

Ētiska rīcība

Jums jāizmanto platforma Europass ētiski un ar cieņu, izvairoties no jebkādām darbībām, kas var būt kaitīgas, aizskarošas vai diskriminējošas pret citiem. Jūs nedrīkstat augšupielādēt, glabāt vai kopīgot neētisku vai nepiemērotu saturu.

Drošība

Jūsu pienākums ir rūpēties par sava konta drošību, izmantojot drošu paroli un gādājot par tās privātumu. Nedariet citām personām zināmu informāciju par savu kontu un nemeklējiet sveša konta pieteikšanās datus. Turklāt jūs varat veikt saprātīgus papildu pasākumus, lai nodrošinātu sava konta drošību, ieskaitot, bet ne tikai, aktivizēt EU Login piedāvāto divfaktoru autentifikāciju.

Europass vispārīgo lietošanas noteikumu grozīšana

Eiropas Komisija patur tiesības jebkurā laikā grozīt šos lietošanas noteikumus. Par visām šādām izmaiņām tiks paziņots platformā. Ja turpināsiet lietot Europass platformu, tiks uzskatīts, ka piekrītat jaunākajai lietošanas noteikumu versijai.

Izmantojot Europass platformu, jūs pieņemat un piekrītat ievērot politiku un nosacījumus, kas paredzēti šajos vispārīgajos lietošanas noteikumos.

Vispārīgo noteikumu pārkāpuma gadījumā Eiropas Komisija patur tiesības izņemt jebkādu saturu, ko var uzskatīt par nelikumīgu, maldinošu, neētisku vai citādi nepiemērotu. Komisija tāpat patur tiesības uz laiku vai pastāvīgi ierobežot, apturēt vai bloķēt piekļuvi šai platformai lietotājiem, kas ir pārkāpuši šos vispārīgos noteikumus, kā arī dzēst visus datus, kas saistīti ar šiem kontiem. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumu vai kaitējumu, kas radies šādas darbības dēļ.

Pateicamies par sadarbību un šo vispārīgo noteikumu ievērošanu.