Pārbaudiet savas digitālās prasmes

Izpildiet šo vienkāršo testu, kas ļaus jums labāk izprast savu digitālo prasmju līmeni.

Kāpēc man būtu jāsaprot, kādas ir manas digitālās prasmes?

Patlaban darba tirgū vairumā darbvietu ir vajadzīgs zināms digitālo prasmju līmenis. Šajā testā jums būs jāatbild uz vairākiem jautājumiem; tas ir veidots, balstoties uz digitālo prasmju kompetenču satvaru, kas ir strukturēts tā, lai jūs skaidri izprastu savu prasmju līmeni dažādos aspektos. 

Kad būsiet izpildījis šo testu, saņemsiet detalizētu aprakstu par savu prasmju vidējo līmeni. Pēc tā varēsiet noteikt savas stiprās un vājās puses. 

Kā notiek šis tests?

  • Lai testu varētu pielāgot jūsu situācijai, vispirms atbildiet uz dažiem svarīgākajiem jautājumiem par savu sapņu darbu un izglītības līmeni. 
  • Pēc tam varēsiet sākt testu; katrā jautājumā jāizvēlas kāds no atbilžu variantiem.
  • Kad būsiet izpildījis šo testu, uzzināsiet, kāds ir jūsu digitālo prasmju līmenis.
  • Jūs saņemsiet arī detalizētu aprakstu par savu prasmju līmeni. 

Kas notiks tālāk?

Ar to vien, ka zināsiet savu digitālo prasmju līmeni, ir par maz. Kad būsiet saņēmis testa rezultātus, varēsiet noteikt prasmju kopumus, kas jums jāuzlabo, lai veiksmīgi turpinātu strādāt savā pašreizējā darbā vai sagatavotos jaunām darba gaitām.

Testa beigās atradīsiet mācīšanās ceļvedi, kas palīdzēs apzināt, kādi kursi vēl vajadzīgi, un apgūt tos konkrētu mācību mērķu sasniegšanai.

Video file