Europass rīki

Europass bez maksas piedāvā vairākus daudzvalodu rīkus, ko var izmantot, lai strukturēti pārvaldītu savu karjeru un mūžizglītību.

Europass rīki pieejami ieinteresētajām personām visā ES, un tie paredzēti kā daļa no atbalsta, pakalpojumu un palīdzības pasākumiem, ko Europass sniedz cilvēkiem. Rīki var būt noderīgi izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzējiem, karjeras atbalsta speciālistiem, darba devējiem, valsts nodarbinātības dienestiem, sociālajiem partneriem, jaunatnes darba nodrošinātājiem, jaunatnes organizācijām, brīvprātīgo organizācijām un politikas veidotājiem un, iespējams, daudziem citiem.

Uzziniet arī to, kā sadarbspēja ar Europass jums atvieglos atsaukšanos uz darba piedāvājumiem un darbā pieņemšanas procesus, vai iepazīstieties ar Europass digitālajiem apliecinājuma dokumentiem.