Kā Europass pārvalda jūsu persondatus

Jūsu persondatu aizsardzība ir Europass prioritāte. Europass nedalīsies ar jūsu Europass profila persondatiem, kā arī tos nepārdos un neizmantos. Jūs varat kontrolēt, kam jūs sniedzat savus datus un cik ilgi tie ir pieejami.

Kā Europass izmanto jūsu datus

Pamatojoties uz informāciju, ko pievienojāt Europass profilā, Europass analizē jūsu prasmes un piedāvā vakances un kursus, kas varētu jūs interesēt. Jebkurā laikā varat atslēgt šīs Europass funkcijas.

Europass apkopo anonīmu statistiku (piemēram, cik apmeklētāju reģistrējušies Europass) un tendences (piemēram, vai Europass lietotājiem ir augsta līmeņa digitālās prasmes). Jūsu persondati šajā procesā netiek izmantoti.

Jūs vienmēr saglabājat kontroli pār saviem datiem un jebkurā laikā varat pilnībā vai daļēji izdzēst savu Europass profilu.

Informācijas glabāšana jūsu Europass profilā

Jūsu Europass profils ir tiešsaistes rīks, kas palīdz pārvaldīt informāciju par visām jūsu prasmēm, kvalifikāciju un pieredzi. Savā profilā varat ietvert personīgu informāciju, un savā Europass bibliotēkā varat glabāt failus (piemēram, CV, diplomus).

Vietnē Europass neglabājiet nepiedienīgu vai aizskarošu informāciju vai sensitīvus persondatus (piemēram, par jūsu veselības stāvokli).

Dalīšanās ar informāciju no jūsu Europass profila

Europass nedalīsies ar jūsu profilu vai failiem bez jūsu piekrišanas. Ja vēlaties, varat dalīties ar saitēm uz jūsu Europass profilu un failiem (piemēram, CV, diplomiem) ar darba devējiem, izglītības iestādēm un citām struktūrām.

Vienmēr pārliecinieties, ka zināt, kam tieši jūs sniedzat savus datus.

Ņemiet vērā, ka dažos gadījumos uz saņēmējiem, jo īpaši ārpus Eiropas Savienības, attiecas atšķirīgi datu aizsardzības noteikumi.

Sīkāka informācijaa

Europass ir bezmaksas rīks, ko Eiropas Komisija izstrādājusi, lai atbalstītu darbu un mācības Eiropā. Saistībā ar jautājumiem par jūsu persondatu pārvaldību varat jebkurā laikā sazināties ar Europass.

Izlasiet oficiālo Europass paziņojumu par privātumu, kurā sniegta arī kontaktinformācija saziņai ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.