Jak zarządzać swoimi danymi osobowymi w serwisie Europass

Ochrona danych osobowych użytkowników stanowi priorytet serwisu Europass. Europass nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie wykorzystuje danych osobowych zapisanych na profilu Europass. To użytkownicy decydują o tym, komu i na jak długo chcą udostępnić swoje dane.

Co robi Europass z danymi użytkowników

Na podstawie informacji w profilu Europass analizuje umiejętności użytkowników i podpowiada, jakie stanowiska lub kursy mogłyby ich zainteresować. W każdej chwili można jednak wyłączyć tę opcję.

Europass gromadzi anonimowe dane statystyczne (np. ilu spośród odwiedzających zarejestrowało się w serwisie) i analizuje tendencje (np. czy użytkownicy Europassu mają wysoki poziom umiejętności cyfrowych). Do tych celów nie są wykorzystywane dane osobowe.

Użytkownicy mogą w każdej chwili usunąć część lub całość swojego profilu Europass, co oznacza, że mają pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Przechowywanie informacji w profilu Europass

Osobisty profil Europass to narzędzie, za pomocą którego można zarządzać wszystkimi informacjami na temat swoich umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia. Na profilu można zamieszczać informacje na swój temat i przechowywać pliki (np. CV i dyplomy) w bibliotece Europassu.

Na profilu Europass nie wolno przechowywać żadnych informacji, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe lub obraźliwe, ani informacji poufnych na swój temat (np. o stanie zdrowia).

Udostępnianie informacji z profilu Europass

Europass nie udostępnia informacji ani plików z profilu bez zgody użytkownika. Z biblioteki Europass można udostępniać linki do swojego profilu i plików (np. CV i dyplomów) pracodawcom, instytucjom oświatowym i innym podmiotom.

Zawsze należy upewnić się co do tożsamości wszelkich osób, którym udostępnia się informacje.

Trzeba pamiętać o tym, że niektórzy odbiorcy, zwłaszcza znajdujący się poza terytorium UE, mogą nie podlegać przepisom ani procedurom ochrony danych.

Dodatkowe informacje

Europass to bezpłatne narzędzie opracowane przez Komisję Europejską dla osób, które chcą pracować lub uczyć się w Europie. Wszelkie pytania na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi prosimy kierować do serwisu Europass.

Oficjalne oświadczenie o ochronie prywatności w serwisie Europass, które zawiera dane kontaktowe Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD)