Suplement do Dyplomu

Czym jest

Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Przykłady

Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje spoza kraju, w którym dyplom został wydany.

Kto może otrzymać dokument

Suplement do Dyplomu wydawany jest absolwentom szkół wyższych wraz z dyplomem ukończenia studiów.

Czym nie jest

Suplement do Dyplomu:

  • nie zastępuje oryginału dyplomu ukończenia studiów;
  • nie uprawnia automatycznie do formalnego uznania dyplomu w innych krajach.

Gdzie można go uzyskać

Suplement do Dyplomu wydaje uczelnia, która wydała oryginał dyplomu ukończenia studiów.

Instrukcje i szablony.