Приложение към диплома

Какво е това?

Документ, който описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование. Примери

Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалните образователни степени и дипломи, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции извън страната, където са издадени.

За кого е предназначено?

Europass приложението към диплома се издава на завършилите образованието си във висши училища заедно с тяхната степен или диплома.

Какво не е?

Europass приложението към диплома не е:

  • заместител на оригиналната степен или диплома;
  • автоматична система за гарантирано признаване.

Откъде се получава

Europass приложението към диплома се издава от висшето училище, което издава оригиналната диплома или степен.

Инструкции и образци.