националните Европас центрове

Европас обхваща повече от 30 страни. Националните Европас центрове координират всички свързани с Европас дейности в държавите, участващите в платформата. Центровете са първото място за контакт за всеки гражданин или организация, желаещи да научат повече за Европас.

top angle photo of woman stillon the floor working on her laptop

Можете да се свържете с националния Европас център във вашата страна или в страната, в която желаете да учите или работите.

Изберете държава:

In case of technical issues please contact the Europass Helpdesk

Може да ви е интересно да прочетете