Nationella Europasscentrum

Europass används i fler än 30 länder. Det nationella Europasscentrumet samordnar all Europassverksamhet i landet. Det är den första kontaktpunkten för alla som vill använda eller lära sig mer om Europass.

top angle photo of woman stillon the floor working on her laptop

Du kan kontakta det nationella Europasscentrumet i ditt hemland eller det land där du vill jobba eller studera.

Välj land:

In case of technical issues please contact the Europass Helpdesk