Förbered dig för arbete utomlands

Om du vill jobba i ett annat EU-land måste du kunna visa dina färdigheter och kvalifikationer för rekryterare och potentiella arbetsgivare på ett sätt som förstås överallt. Här får du tips om hur du kan förbereda dig.

Ta reda på din nivå

Kontrollera din kvalifikationsnivå enligt den nationella referensramen för kvalifikationer i ditt land. Den används för att förklara de olika typerna av kvalifikationer i det nationella utbildningssystemet.

Du kan också kontrollera din kvalifikationsnivå enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer, som gör det lättare att jämföra olika europeiska system. De flesta europeiska länder har kartlagt sina nationella kvalifikationer enligt den europeiska referensramen. Du kan ta med uppgifter om din kvalifikationsnivå enligt de två systemen i ditt cv och dina ansökningar. Kanske din utbildningsinstitution kan ge dig mer information?

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Kontrollera om ditt yrke är reglerat

Vissa yrken (t.ex. läkare, jurister och arkitekter) är reglerade i många länder.

Det innebär att du måste uppfylla vissa krav för att få utöva yrket i det landet. Kontrollera databasen över reglerade yrken för att se om ditt yrke finns med.

Du måste uppfylla särskilda kriterier för att söka dessa jobb och kan behöva klara vissa prov. Om ditt yrke är reglerat och du behöver få dina yrkeskvalifikationer erkända kan du

Få dina kvalifikationer erkända

Kontakta Enic-Naric-centrumet i det land där du vill jobba. Centrumen kan informera och ge råd om erkännande av utländska kvalifikationer, så att du lättare kan beskriva dina kvalifikationer för arbetsgivare och rekryterare.

Multi-coloured folders piled up

Håll koll på dina dokument

Se till att du lätt hittar dina examensbevis, studieutdrag och andra dokument så att du kan skicka dem till arbetsgivare och tjänster i det land där du vill jobba. Du kan också behöva lämna in översättningar av dina handlingar.

Du kan spara alla dina digitala dokument i ditt Europassbibliotek.

  • Om du har en högre utbildning kan du begära en examensbilaga från den institution där du studerade, med information som du kan använda för att förklara vad du har lärt dig under studierna.
  • Om du har en yrkesutbildning kan du få Europass bilaga till yrkesexamensbevis med information som du kan använda för att förklara vad du lärt dig under studierna.