Valmistumine välismaal töötamiseks

Kui kavatsete töötada teises ELi riigis, peate esitama oma oskused ja kvalifikatsioonid tööandjale või värbajale neile arusaadaval viisil. Siit leiate näpunäiteid ja teavet, mis aitavad valmistuda välismaal töötamiseks.

Tutvuge oma riikliku kvalifikatsiooniraamistikuga

Teadke, milline on teie kvalifikatsiooni tase teie riigi kvalifikatsiooniraamistiku alusel. Paljudes riikides on kasutusel riiklik kvalifikatsiooniraamistik, milles kaardistatakse riikliku haridussüsteemi eri liiki kvalifikatsioonid, et aidata inimestel teie kvalifikatsiooni mõista.

Samuti võite kontrollida teie kvalifikatsioonile vastavat taset Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus. Euroopa kvalifikatsiooniraamistik aitab võrrelda Euroopas kasutusel olevaid kvalifikatsioonisüsteeme. Enamik Euroopa riike on kaardistanud oma riiklikud kvalifikatsioonid vastavalt Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule. Võite oma CVsse ja kandideerimisdokumentidesse lisada teabe nii riikliku kui ka Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemete kohta. Teie haridusasutus võib teile anda teie kvalifikatsioonide kohta rohkem teavet.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Kontrollige, kas teie kutseala või töökoht on reguleeritud

Mõned kutsealad (nt arstid, juristid, arhitektid) on paljudes riikides reguleeritud.

See tähendab, et neil töökohtadel töötamiseks on selles riigis olemas konkreetsed kriteeriumid. Tutvuge reguleeritud kutsealade andmebaasiga, et näha, kas teie kutseala on selles loetelus.

Neile töökohtadele kandideerimiseks peate vastama konkreetsetele kriteeriumidele ja võib-olla tuleb teil sooritada eksamid. Kui teie kutseala on reguleeritud ja peate taotlema oma kutsekvalifikatsioonide tunnustamist, võite:

Laske oma kutsekvalifikatsioon tunnustada

Võtke ühendust riikliku akadeemilise tunnustamise infokeskusega (ENIC-NARIC) riigis, kus soovite töötada. ENIC-NARIC keskused pakuvad hinnanguid ja nõuandeid välismaiste kvalifikatsioonide tunnustamise kohta, mis võib aidata teil selgitada oma kvalifikatsioone tööandjatele ja värbajatele.

Multi-coloured folders piled up

Seadke kõik oma dokumendid korda

Veenduge, et teil on lihtne juurdepääs oma diplomitele, hinnetelehtedele ja muudele dokumentidele, et jagada neid tööandjate või värbajatega riigis, kus te soovite tööle hakata. Võib-olla tuleb teil need dokumendid ka tõlkida lasta.

Saate säilitada kõiki oma digitaalseid dokumente Europassi jaotises „Minu teek“.

  • Kui teil on kõrgharidus, võite taotleda kõrgkoolilt, kus te õppisite, akadeemilist õiendit, mis sisaldab teavet teie kvalifikatsiooni kohta ja mille abil saate selgitada, mida olete õppinud.
  • Kui teil on kutsekvalifikatsioon, on teil õigus saada Europassi kutsetunnistuse lisa, mis sisaldab kasulikku teavet teie kutsekvalifikatsiooni kohta, et aidata teil selgitada, mida olete õppinud.