Europass hariduse ja koolituse valdkonnas

Europass on asendamatu vahend üliõpilastele ja kõrgkooli lõpetanutele, aga ka Euroopa haridus- ja koolitusasutustele. Europassi platvormi haldab Euroopa Komisjon. Platvorm pakub tasuta veebipõhiseid vahendeid ja teavet elukestva õppe ja karjäärivõimaluste kohta.

Euroopa vahend karjääri ja õpingute kavandamiseks

Europass on mitmekeelne ning võimaldab üliõpilastel ja tulevastel üliõpilastel dokumenteerida kõik oma oskused, kvalifikatsioonid ja kogemused ühes kohas. Europassi kasutaja saab turvalises veebipõhises vahendis luua isikliku profiili, seada eesmärke ning sisestada oma õpingud ja saavutused.

Õpingute ajal saavad üliõpilased oma profiili samuti kasutada, sisestades teavet projektide, saavutuste ja muude edusammude kohta.

Tulevased üliõpilased saavad anda selge pildi oma oskustest, kvalifikatsioonidest ja kogemustest, jagades teiega Europassi kaudu oma profiili, CVd ja muid dokumente.

Europassi saate kasutada ka selleks, et aidata oma üliõpilastel edastada teavet oma oskuste ja kvalifikatsioonide kohta.

  • Akadeemiline õiend on kõrgharidusasutuse väljastatud dokument, millest saab kasulikku standardvormingus teavet diplomi sisu (nt hinded, saavutused, haridusasutus) kohta.
  • Europassi kutsetunnistuse lisa on kutseharidus- ja -koolitusasutuste väljastatud dokument, millest saab kasulikku standardvormingus teavet kutsekvalifikatsiooni (nt hinded, saavutused, haridusasutus) kohta.
  • Europassi õpirände tunnistus kirjeldab rahvusvahelisi kogemusi ja oskusi, mille õpilased on omandanud välismaal õppides, töötades või vabatahtlikuna tegutsedes.

Teave õppimise kohta Euroopas

Europass pakub mitmekülgset teavet 29 keeles, et üliõpilased ja õpilased saaksid oma õpinguid, karjääri ja õpirännet planeerida.

Haridus- ja koolitusasutustel on juurdepääs ka järgmisele teabele:

Europass sisaldab ka riikide lehekülgi, kus antakse teavet Euroopa ja riiklike teenuste ning Euroopas õppimise ja töötamise kohta.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europassi digitaalsed tõendid

Europassi digitaalsete tõendite raamistik võimaldab haridusasutustel väljastada digitaalseid võltsimiskindlaid kvalifikatsioone ja tõendeid õppe läbimise kohta. Õppurid, tööandjad, haridus- ja koolitusasutused ja muud pädevad asutused saavad Europassi digitaalsete tõendite autentsust lihtsalt ja usaldusväärselt kontrollida. Europassi digitaalsetel tõenditel on kogu ELis samaväärne õigusjõud kui traditsioonilistel paberkandjal sertifikaatidel ning kõik selle rakenduse komponendid on avalikud ja tasuta. Uurige, kuidas seda võimalust kasutada

Europassi tutvustamine

Euroopa Komisjon teeb Europassi arendamiseks ja edendamiseks koostööd osalevate riikide, sidusrühmade ja ekspertidega kogu ELis. Haridus- ja koolitusasutuste ning ekspertide ja poliitikakujundajate panus on väga oluline, et toetada Europassi kaudu paljusid eri sihtrühmi ja kohandada platvormi vastavalt nende vajadustele.

Tagasiside andmiseks või täiendavate küsimuste korral Europassi kohta võtke meiega ühendust.