Looge oma Europassi kaaskiri

Europass aitab teil luua struktureeritud, ühtse ja professionaalse kaaskirja, juhendades teid kõigis etappides. Saate luua uusi või muuta olemasolevaid kaaskirju, kasutades Europassi kaaskirjade loomise ja muutmise vahendit.

Kuidas saab Europass abiks olla?

Europass juhendab teid kogu protsessi jooksul, et aidata teil koostada hea kaaskiri, mis sisaldab kogu olulist teavet. Saate luua, salvestada ja jagada kaaskirju 31 keeles, valida erinevate vormide vahel, et kohandada neid vastavalt oma kandideerimisavaldustele ja jagada neid hõlpsasti oma Europassi teegist

Looge oma Europass

Kuidas kirjutada head kaaskirja?

Kaaskiri peaks keskenduma teie motivatsioonile seoses konkreetsele tööle või võimalusele kandideerimisega ning tooma välja selle, miks te leiate, et olete parim kandidaat sellele tööle/võimalusele. Kaaskiri peaks viitama konkreetsetele näidetele teie CVs ja kirjeldama, miks need on asjakohased seoses tööga, millele kandideerite.

Kasulikud ELi talitused