Sastavite motivacijsko pismo Europass

Europass vam pomaže u pisanju strukturiranog, dosljednog i stručnog motivacijskog pisma. Možete sastaviti nova ili uređivati postojeća motivacijska pisma pomoću alata Europass za sastavljanje i uređivanje pisama.

Kako vam Europass pomaže?

Europass vas korak po korak vodi kroz postupak koji će vam pomoći u sastavljanju dobrog motivacijskog pisma sa svim ključnim informacijama. Možete sastavljati, pohranjivati i dijeliti motivacijska pisma na 31 jezika, odabrati obrazac koji vam najviše odgovara i lako dijeliti ta pisma iz svoje knjižnice Europass

Kreirajte svoj Europass

Kako napisati dobro motivacijsko pismo

U motivacijskom pismu trebali biste istaknuti svoju motivaciju za prijavu za određeni posao ili neku drugu vrstu angažmana te pokazati zašto se smatrate najboljim kandidatom. U njemu biste trebali uputiti na konkretne primjere iz životopisa i objasniti zašto su ti primjeri relevantni za posao za koji se prijavljujete.

Korisne usluge EU-a