Profil Europass 

Profil Europass je alat za upravljanje učenjem i karijerom.

Profil Europass pomaže u planiranju učenja i razvoja karijere. U okviru potpore, usluga i pomoći koje pružaju mogu ga, među ostalim, koristiti poslodavci, volonterske organizacije, posrednici u zapošljavanju, savjetnici za profesionalno usmjeravanje, organizacije mladih, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje i mnogi drugi.

Što je profil Europass?

Korisnici mogu kreirati besplatan profil Europass kako bi informacije o svojim vještinama, kvalifikacijama i iskustvu mogli imati na jedinstvenoj, sigurnoj internetskoj lokaciji. Mogu zabilježiti iskustvo u radu, obrazovanju i osposobljavanju, jezične vještine, digitalne vještine, informacije o projektima, volontersko iskustvo i postignuća. Mogu pohraniti i diplome, pisma preporuke i druge dokumente u vlastitu knjižnicu Europass.

 

Profil se može koristiti na više načina:

  • kao potpora zaposlenicima u evidentiranju iskustva i upravljanju profesionalnim razvojem
  • kao poticaj mladima da evidentiraju svoje vještine i planiraju karijeru
  • studenti mogu zabilježiti svoje akademsko postignuće i napredak tijekom programa obrazovanja i osposobljavanja
  • volonteri mogu voditi evidenciju o volonterskom iskustvu
  • tražitelji zaposlenja i oni koji žele promijeniti posao mogu utvrditi svoje vještine i potražiti nove mogućnosti
  • od podnositelja molbi može se zatražiti da pripreme i dostave profil u okviru prijave za posao
  • za potporu vrednovanju neformalnog i informalnog učenja – kao alat za analiziranje i dokumentiranje vještina koje se stječu tijekom cijelog života.

 

girl holding out a mobile phone and pointing to it

Profil Europass je alat za cjeloživotno učenje. Ako ga kontinuirano ažurirate i proširujete, uvijek ćete imati pristup aktualnom pregledu svih svojih vještina. Korisnici s profilom Europass dobivat će prijedloge o zanimljivim radnim mjestima i tečajevima na temelju informacija iz njihova profila.

Korištenje profila Europass

Profil Europass možete koristiti u okviru usluga i potpore koje nudite u vezi sa studiranjem, karijerom, volontiranjem ili drugim aktivnostima. Europass je besplatan. Korisnici se mogu registrirati i kreirati svoj profil na jezicima EU-a. Registrirani korisnik kontrolira sve svoje podatke i bira s kim će ih i koliko dugo dijeliti. Europass nikad neće dijeliti osobne podatke bez privole korisnika.

Započnite

Da biste saznali više o tome kako vam Europass može pomoći u radu s klijentima, studentima i zaposlenicima, pročitajte najčešća pitanja ili nam se obratite.