Europassi profiil 

Europassi profiil võimaldab kavandada õppimist ja karjääri.

Europass on hea vahend õppimis- ja karjäärivõimaluste kavandamiseks. Profiili saavad kasutada ka tööandjad, vabatahtlike organisatsioonid, värbajad, nõustajad, noorteorganisatsioonid, haridus- ja koolitusasutused jms osana nende poolt pakutavatest tugiteenustest.

Mis on Europassi profiil?

Europassi kasutaja saab luua tasuta Europassi profiili, et koguda ühte turvalisse veebikeskkonda kokku teave kõikide oma oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste kohta. Kasutaja saab Europassi profiili salvestada kogu teabe oma õpingute, koolituste ja töökogemuse kohta, keeleoskuse, digioskused, teabe projektide, vabatahtlikuna tegutsemise kogemuse ning muude oluliste saavutuste kohta. Samuti saab isiklikus Europassi teegis hoida diplomeid, soovituskirju või muid dokumente.

 

Profiili saab kasutada mitmel viisil.

  • Töötajad saavad kaardistada oma töökogemuse ja hallata ametialast arengut.
  • Noored saavad kaardistada oma oskused ja kavandada karjääri.
  • Õppurid saavad kaardistada teabe oma akadeemiliste tulemuste ja edusammude kohta haridus- ja koolitusprogrammides.
  • Vabatahtlikud saavad kaardistada oma vabatahtliku töö kogemuse.
  • Tööotsijad või karjäärimuutuse kavandajad saavad teha kindaks oma oskused ja uued karjäärivõimalused.
  • Tööotsijatel võidakse paluda koostada oma profiil vabale töökohale kandideerimise raames.
  • Profiili saab kasutada mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise vahendina, mille abil saavad inimesed elu jooksul omandatud oskusi kajastada ja dokumenteerida.

 

girl holding out a mobile phone and pointing to it

Europassi profiil on elukestva õppe abivahend. Profiili pidevalt ajakohastades ja täiendades on kasutajal alati oma oskustest olemas ajakohane ülevaade. Europassi profiili loonud kasutajale saadetakse soovitusi töökohtade ja kursuste kohta, mis profiilis sisalduva teabe põhjal võiksid talle huvi pakkuda.

Europassi profiili kasutamine

Europassi profiili saavad kasutada ka erinevad organisatsioonid, pakkudes teenuseid ja toetust näiteks seoses õpingute, karjääri edendamise või vabatahtliku tegevusega. Europassi kasutamine on tasuta. Kasutajad saavad registreeruda ja luua profiili ühes või mitmes ELi keeles. Registreeritud kasutajatel on täielik kontroll oma andmete üle ning nad otsustavad ise, kellega ja kui kaua soovivad andmeid jagada. Europass ei jaga isikuandmeid kunagi ilma kasutaja nõusolekuta.

Tehke algust

Rubriikidest Korduma kippuvad küsimused või Võtke meiega ühendust leiate lisateavet selle kohta, milliseid eeliseid pakub Europass teile tööks klientide, üliõpilaste ja töötajatega.