Valmistumine välismaal õppimiseks

Kui teil on kavas õppida või läbida kursus mõnes teises ELi riigis, peate sealsele haridus- ja koolitusasutusele esitama oma kvalifikatsiooni (kraad, diplom või kutseõpet tõendav dokument). See näpunäiteid ja teavet sisaldav kontrollnimekiri aitab teil lasta oma kvalifikatsiooni tunnustada ja välismaal õppima asuda.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Kontrollige teavet

Kursust otsides kontrollige kindlasti teavet õppemaksude, õpingute kestuse, kandideerimisprotsessi ning õpingute tunnustamise kohta välismaal. 

Kui lähete teises riigis asuvasse õppeasutusse üliõpilasvahetusse, veenduge, et saate selget teavet asjaomaste kursuste, hinnete ja eksamite kohta nii oma koduriigi kui ka vastuvõtvalt õppeasutuselt.

Hankige teavet kvalifikatsioonide tunnustamise kohta

Kui vajate lisateavet, võtke ühendust asjaomases riigis asuva akadeemilise tunnustamise infokeskusega (ENIC-NARIC). ENIC-NARIC keskused pakuvad hinnanguid ja nõuandeid välismaiste kvalifikatsioonide tunnustamise kohta, mis võib aidata teil selgitada oma kvalifikatsioone haridus- ja koolitusasutustele.

Saate lisada teabe oma kvalifikatsiooni taseme kohta oma Europassi CVsse ja kandideerimisdokumentidesse, et aidata inimestel teie kvalifikatsiooni paremini mõista. Teie haridusasutus võib teile anda teie kvalifikatsioonide kohta rohkem teavet.

Kontrollige ja võrrelge kvalifikatsioonitasemeid 

Kontrollige oma kvalifikatsiooni taset teie riigi kvalifikatsiooniraamistiku alusel. Paljudes riikides on olemas riiklik kvalifikatsiooniraamistik, milles kaardistatakse riiklikku haridussüsteemi kuuluvad eri liiki kvalifikatsioonid. Samuti võite kontrollida teie kvalifikatsioonile vastavat taset Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus. Euroopa kvalifikatsiooniraamistik aitab võrrelda Euroopas kasutusel olevaid kvalifikatsioonisüsteeme.

reisikohver

Valmistage ette asjakohased dokumendid

Seadke kõik oma dokumendid korda. Veenduge, et teil on lihtne juurdepääs oma diplomitele, hinnetelehtedele ja tõlgetele, et jagada neid haridus- ja koolitusasutusega, kuhu te kandideerite. Kas teadsite, et saate säilitada kõiki oma digitaalseid dokumente Europassi jaotises „Minu teek“?

  • Kui teil on kõrgharidus, võite taotleda kõrgkoolilt, kus te õppisite, akadeemilist õiendit, mis sisaldab teavet teie kvalifikatsiooni kohta.
  • Kui teil on kutseharidus, võite taotleda kutsekoolilt, kus te õppisite, Europassi kutsetunnistuse lisa, mis sisaldab teavet teie kvalifikatsiooni kohta.