Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό

Εάν προτίθεσαι να παρακολουθήσεις πρόγραμμα σπουδών ή κατάρτισης σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα χρειαστεί να παρουσιάσεις τα προσόντα σου (τίτλοι, διπλώματα ή πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης) σε ένα ίδρυμα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι παρακάτω συμβουλές και πληροφορίες μπορούν να σε βοηθήσουν να εξασφαλίσεις την αναγνώριση των επαγγελματικών σου προσόντων και να σπουδάσεις στο εξωτερικό.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Έλεγξε τις πληροφορίες

Κατά την αναζήτηση ενός προγράμματος σπουδών, μην ξεχάσεις να ενημερωθείς για τα δίδακτρα· τη διάρκεια των σπουδών· τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων· και την αναγνώριση των σπουδών σου στο εξωτερικό. 

Εάν πρόκειται να συμμετάσχεις σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με ίδρυμα άλλης χώρας, βεβαιώσου ότι διαθέτεις σαφείς πληροφορίες τόσο από το ίδρυμα της χώρας σου όσο και από το ίδρυμα υποδοχής σου για τα μαθήματα, τη βαθμολογία και τις εξετάσεις που σε αφορούν.

Ενημερώσου για την αναγνώριση των επαγγελματικών σου προσόντων

Εάν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες, επικοινώνησε με το κέντρο ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) στην αντίστοιχη χώρα. Τα κέντρα ΔΟΑΤΑΠ παρέχουν αξιολόγηση και συμβουλές σχετικά με την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων, που μπορούν να σε βοηθήσουν να παρουσιάσεις τα προσόντα σου σε ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μπορείς να συμπεριλάβεις πληροφορίες για το επίπεδο των προσόντων σου στο βιογραφικό σου σημείωμα Europass και στα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτησή σου για να βοηθήσεις καλύτερα τους άλλους να κατανοήσουν τα προσόντα σου. Το εκπαιδευτικό ίδρυμά σου μπορεί ενδεχομένως να σου δώσει πρόσθετες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου προσόντα.

Έλεγξε και σύγκρινε τα επίπεδα των επαγγελματικών προσόντων 

Έλεγξε το επίπεδο των επαγγελματικών σου προσόντων με βάση το εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων στη χώρα σου. Πολλές χώρες διαθέτουν ένα εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων που παρουσιάζει τους διάφορους τύπους επαγγελματικών προσόντων εντός του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματός τους. Μπορείς επίσης να εντοπίσεις το επίπεδο των προσόντων σου με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ). Το ΕΠΕΠ σε βοηθάει να συγκρίνεις τα συστήματα επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη.

luggage

Ετοίμασε τα σχετικά έγγραφα

Οργάνωσε όλα τα έγγραφά σου. Βεβαιώσου ότι έχεις ανά χείρας τα διπλώματά σου, πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας και μεταφράσεις που θα χρειαστεί να υποβάλεις σε ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στα οποία υποβάλεις αίτηση. Ξέρεις ότι μπορείς να αποθηκεύσεις όλα τα έγγραφά σου σε ψηφιακή μορφή στη βιβλιοθήκη Europass σου;

  • Εάν διαθέτεις τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορείς να ζητήσεις ένα παράρτημα διπλώματος από το ίδρυμα των σπουδών σου με χρήσιμες πληροφορίες για τον τίτλο σου.
  • Εάν διαθέτεις ένα τυπικό επαγγελματικό προσόν, μπορείς να ζητήσεις ένα συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass από το ίδρυμα των σπουδών σου, το οποίο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το επαγγελματικό προσόν σου.