Tú féin a ullmhú le dul ag staidéar i dtír eile

Má tá sé beartaithe agat dul ag staidéar nó oiliúint a chríochnú i dtír eile den Aontas, ní mór duit do cháilíochtaí (céim, dioplóma nó cruthúnas ar ghairmoiliúint) a chur faoi bhráid institiúid oideachais agus oiliúna. Cabhróidh an seicliosta seo de leideanna agus eolas leat aitheantas a fháil do do cháilíocht le dul ag staidéar i dtír eile.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Seiceáil an t-eolas

Nuair a dhéanann tú cuardach ar chúrsa, déan deimhin de an t-eolas faoi na rudaí seo a leanas a sheiceáil: táillí teagaisc; fad an chúrsa; an próiseas iarratais; agus an t-aitheantas a thabharfar don chúrsa i dtír eile. 

Má tá tú ag dul ar chlár malartaithe mac léinn chuig institiúid i dtír eile, déan deimhin de go bhfaigheann tú eolas soiléir ón institiúid sa bhaile agus ón institiúid óstach faoi na cúrsaí, na gráid agus na scrúduithe is ábhartha.

Faigh eolas maidir le haitheantas do cháilíochtaí

Má tá tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil leis an lárionad ENIC-NARIC sa tír ábhartha. Déanann lárionaid ENIC-NARIC meastóireacht ar cháilíochtaí eachtracha agus tugann siad comhairle ina leith, rud a chabhróidh leat do cháilíochtaí a mhíniú d'institiúidí oideachais agus oiliúna.

Is féidir leat eolas faoi leibhéal do cháilíochta a chur ar do CV Europass agus ar do dhoiciméid iarratais chun cabhrú le daoine do cháilíocht a thuiscint i gceart. Seans go mbeidh d'institiúid oideachais in ann tuilleadh eolais a sholáthar duit maidir le do cháilíochtaí.

Seiceáil agus cuir leibhéil cáilíochta i gcomparáid lena chéile 

Seiceáil leibhéal do cháilíochta ar an creat náisiúnta um cháilíochtaí i do thír féin. Tá creat náisiúnta um cháilíochtaí ag go leor tíortha, rud a leagann amach na cineálacha éagsúla cáilíochtaí sa chóras náisiúnta oideachais. Is féidir leat leibhéal comhfhreagrach do cháilíochta a sheiceáil freisin ar an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF). Cabhraíonn EQF leat córais cáilíochtaí na hEorpa a chur i gcomparáid le chéile.

luggage

Ullmhaigh na doiciméid ábhartha

Cuir ord agus eagar ar do dhoiciméid. Déan deimhin de go bhfuil rochtain éasca agat ar do dhioplómaí, tras-scríbhinní agus aistriúcháin chun iad a roinnt leis an institiúid oideachais agus oiliúna a bhfuil tú ag déanamh iarratais uirthi. An raibh a fhios agat gur féidir leat do dhoiciméid dhigiteacha ar fad a stóráil i do Leabharlann Europass?

  • Má tá cáilíocht ardoideachais agat, is féidir leat Forlíonadh Dioplóma a iarraidh ón institiúid ina ndearna tú staidéar. Tá eolas san Fhorlíonadh maidir le do cháilíocht.
  • Má tá gairmcháilíocht agat, is féidir leat Forlíonadh Teastais Europass a fháil ón institiúid ina ndearna tú staidéar. Tá eolas san Fhorlíonadh maidir le do cháilíocht.