An Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF) a chur chun feidhme

Tá geallta ag 11 Bhallstát go gcuirfidís EQF chun feidhme ionas go mbeidh sé níos éifeachtaí ó thaobh tuiscint a chothú i measc fostaithe, oibrithe agus foghlaimeoirí ar cháilíochtaí náisiúnta, idirnáisiúnta agus tríú tíortha. Faigh tuilleadh eolais faoi EQF a chur chun feidhme sna tíortha sin.

Roghnaigh ó na tíortha thíos chun na rudaí seo a leanas a fheiceáil:

  • Sonraí teagmhála le haghaidh Lárionaid Chomhordúcháin Náisiúnta EQF
  • Eolas maidir le creataí náisiúnta cáilíochtaí
  • Tuarascálacha tagartha EQF

Creataí náisiúnta cáilíochtaí ó thíortha éagsúla san Eoraip a chur i gcomparáid le chéile

Fardal Eorpach Cedefop de NQFanna 

picture of office materials, keyboard, pencil, notebook and smartphone