Nationale kwalificatiekaders (NKK)

De EU-landen en elf andere landen hebben toegezegd het EKK toe te passen en doeltreffender te maken in het bevorderen van een beter begrip van nationale en internationale kwalificaties en kwalificaties uit derde landen bij werkgevers, werkenden en lerenden. Lees meer over de toepassing van het EKK in deze landen.

Kies een land:

  • Contactgegevens nationale coördinatiepunten voor het EKK.
  • Informatie over nationale kwalificatiekaders.
  • EKK-relateringsverslagen (Enkel beschikbaar in het Engels).

Nationale kwalificatiekaders in heel Europa vergelijken.

Cedefop's Europese inventaris inzake NKK's.

picture of office materials, keyboard, pencil, notebook and smartphone