Wdrażanie europejskich ram kwalifikacji (ERK)

Państwa członkowskie UE i 11 innych krajów zobowiązały się do dalszego rozwijania europejskich ram kwalifikacji i zwiększania ich skuteczności, tak aby jeszcze bardziej ułatwiały one pracodawcom, pracownikom i osobom uczącym się porównywanie kwalifikacji krajowych, międzynarodowych i kwalifikacji uzyskanych w państwach trzecich. Poniżej znajdziesz więcej informacji o wdrażaniu ERK w tych krajach.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby zobaczyć:

Porównanie krajowych ram kwalifikacji w Europie.

picture of office materials, keyboard, pencil, notebook and smartphone