Porównanie krajowych ram kwalifikacji w Europie

Informacje o krajowych ramach kwalifikacji

Wyszukaj i porównaj różne rodzaje kwalifikacji określone w krajowych ramach kwalifikacji

Dzięki europejskim ramom kwalifikacji (ERK) można lepiej zrozumieć wzajemne relacje między poszczególnymi krajowymi ramami kwalifikacji (KRK)Opis ośmiu poziomów ERK.

W poniższym zestawieniu krajów należy wybrać dwa kraje (dwie flagi), aby zobaczyć, jakie rodzaje kwalifikacji występują w ramach krajowych w odniesieniu do ram europejskich. Przy każdym rodzaju kwalifikacji krajowych podanych jest maksymalnie 5 przykładów kwalifikacji.

Szukaj