Primerjava nacionalnih ogrodij kvalifikacij (NOK) po Evropi

Informacije o nacionalnih ogrodjih kvalifikacij (NOK)

Iskanje, razumevanje in primerjava vrst kvalifikacij v nacionalnih ogrodjih kvalifikacij

Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) omogoča razumevanje razmerij med nacionalnimi ogrodji kvalifikacijOpis osmih ravni EOK.

S klikom na spodnje zastave lahko izberete dve državi in preverite, katere vrste kvalifikacij so zajete v nacionalnih ogrodjih, umeščenih v EOK. Za vsako vrsto nacionalne kvalifikacije je na voljo do pet primerov.

Išči