Upravljanje osebnih podatkov v Europassu

Europass namenja veliko pozornost zaščiti osebnih podatkov. Europass ne bo nikoli delil, prodajal ali uporabljal vaših osebnih podatkov s profila Europass. Sami odločate o tem, s kom delite svoje podatke in za koliko časa.

Kako Europass uporablja vaše podatke

Europass uporablja podatke iz vašega profila, da analizira vaše spretnosti in vam predlaga zanimiva delovna mesta in tečaje. Te funkcije lahko vedno izključite.

Europass zbira anonimizirane statistične podatke (npr. o številu registriranih obiskovalcev Europassa) in trendih (npr. o ravni digitalnih spretnosti uporabnikov Europass). Vaši osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni za te vrste obdelav.

Vedno lahko v celoti ali delno zbrišete svoj profil Europass in imate popoln nadzor nad svojimi podatki.

Shranjevanje podatkov v profilu Europass

Vaš profil Europass je osebno spletno orodje za upravljanje vseh podatkov o vaših spretnostih, kvalifikacijah in izkušnjah. V profil lahko vključite osebne podatke, datoteke (npr. življenjepise in diplome) pa shranite v svojo knjižnico Europass.

V Europass ne shranjujte informacij, ki so lahko neprimerne in žaljive ali pa vsebujejo občutljive osebne podatke, denimo o vašem zdravju.

Delitev podatkov iz profila Europass

Europass ne bo nikoli delil vašega profila ali datotek brez vašega soglasja. Povezave do svojega profila in datotek Europass (npr. življenjepisov in diplom) lahko iz knjižnice Europass po želji delite z delodajalci, izobraževalnimi ustanovami in drugimi.

Vedno zagotovite, da poznate identiteto vseh, s katerimi delite svoje podatke.

Upoštevajte tudi, da v nekaterih primerih prejemniki, zlasti zunaj EU, niso zavezani zahtevam po varstvu osebnih podatkov.

Več informacij

Europass je prosto dostopno orodje za delo in učenje v Evropi, ki ga je razvila Evropska komisija. Na Europass se lahko vedno obrnete z vprašanji glede upravljanja osebnih podatkov.

Preberete lahko uradno izjavo o varstvu podatkov Europass, ki vsebuje kontaktne podatke o Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.