Europass mobilnost

Kaj je to

Dokument, ki opisuje znanje in spretnosti, pridobljene v drugi evropski državi. Primeri:

  • delovno prakso v podjetju;
  • semester v tujini v okviru programa izmenjave;
  • prostovoljno prakso v nevladni organizaciji.

Komu je dokument namenjen

Komur koli, ki se preseli v evropsko državo, da bi se učil ali pridobil delovne izkušnje, ne glede na starost ali stopnjo izobrazbe.

Kdo ga izpolni

Partnerski organizaciji, ki sodelujeta pri projektu mobilnosti, prva v matični državi in druga v državi gostiteljici.

Partnerji so lahko univerze, šole, centri za usposabljanje, podjetja, nevladne organizacije itd.

Kje ga lahko dobite

Stopite v stik z ustanovo pošiljateljico in jo zaprosite, da vloži zahtevek za dokument pri Nacionalnem centru Europass.

Templates

Instructions