Priloga k spričevalu Europass

Ali imate poklicno kvalifikacijo, denimo iz vajeništva ali tečaja usposabljanja? Priloga k spričevalu Europass vam pomaga predstaviti vaše poklicne kvalifikacije v Evropi na preprost in razumljiv način.

Kaj je priloga k spričevalu Europass

Priloga k spričevalu Europass je dokument, ki delodajalcem in izobraževalnim ustanovam omogoča lažje razumevanje vaših poklicnih kvalifikacij. Priloga k spričevalu Europass opisuje:

  • namen vaše kvalifikacije
  • njeno raven
  • učne rezultate in
  • informacije o ustreznem izobraževalnem sistemu

Kadar se želite zaposliti ali izobraževati v tujini, je mogoče težko razložiti, kaj ste se naučili med svojim usposabljanjem. Pri tem vam lahko pomaga priloga k spričevalu Europass.

Kako lahko pridobite prilogo k spričevalu Europass

Prilogo k spričevalu Europass za svoje poklicne kvalifikacije lahko poiščete v podatkovni bazi vaše države ali se za dodatne informacije obrnete na ustanovo, kjer ste pridobili kvalifikacijo.

Primeri prilog k spričevalu Europass

Vaša poklicna kvalifikacija + priloga k spričevalu Europass = popolna kombinacija, kadar se prijavljate za zaposlitev ali izobraževanje v drugi evropski državi.