Priprava na delo v tujini

Če načrtujete delo v drugi državi EU, boste morali svoje spretnosti in kvalifikacije delodajalcu ali kadrovskemu svetovalcu predstaviti na način, ki ga razume. Tukaj boste našli nasvete in informacije za pripravo na delo v tujini.

Preverite nacionalno ogrodje kvalifikacij

Preverite svoje kvalifikacije v nacionalnem ogrodju kvalifikacij vaše države. Številne države imajo nacionalno ogrodje kvalifikacij, ki prikazuje različne vrste kvalifikacij v nacionalnem izobraževalnem sistemu. Tako lahko bolje razumete svojo kvalifikacijo.

Raven svoje kvalifikacije lahko preverite tudi v evropskem ogrodju kvalifikacij. Evropsko orodje kvalifikacij pomaga pri primerjavi sistemov kvalifikacij v Evropi. Večina evropskih držav je opredelila svoje nacionalne kvalifikacije v skladu z evropskim ogrodjem kvalifikacij. V svoj življenjepis in prijavo lahko vključite informacije o ravni svoje kvalifikacije glede na nacionalno in evropsko ogrodje kvalifikacij. Vaša izobraževalna ustanova vam lahko zagotovi več informacij o vaših kvalifikacijah.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Preverite, ali je vaš poklic ali delovno mesto regulirano

V številnih državah so nekateri poklici (kot so zdravniki, odvetniki, arhitekti) regulirani.

To pomeni, da v posamezni državi uporabljajo posebne kriterije za delo v teh poklicih. V podatkovni bazi reguliranih poklicev preverite, ali je vaš poklic na tem seznamu.

Mogoče boste morali izpolniti posebne kriterije za prijavo na ta delovna mesta in opraviti izpite. Če je vaš poklic reguliran in morate zaprositi za priznavanje poklicnih kvalifikacij, lahko:

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Obrnite se na center ENIC-NARIC v državi, kjer želite delati. Informacijski centri ENIC-NARIC za priznavanje visokošolskih diplom izvajajo ocene in svetujejo glede priznavanja tujih kvalifikacij. Pomagajo vam lahko pri pojasnitvi vaših kvalifikacij delodajalcem in kadrovskim svetovalcem.

Multi-coloured folders piled up

Pripravite dokumente

Poskrbite, da boste imeli pri roki svoje diplome, prepise ocen in druge dokumente, ki jih boste delili z delodajalci ali službami v državi, v kateri želite delati. Morda boste morali tudi pripraviti prevode dokumentov.

Vse digitalne dokumente lahko shranite v Moji knjižnici Europass.

  • Če imate visokošolsko kvalifikacijo, lahko pri ustanovi, kjer ste študirali, zahtevate prilogo k diplomi, ki vsebuje koristne informacije o vaših kvalifikacijah. Tako boste lažje pojasnili, kakšno znanje imate.
  • Če imate poklicno kvalifikacijo, lahko dobite prilogo k spričevalu Europass, ki daje uporabne informacije o vaših poklicnih kvalifikacijah. Tako boste lažje pojasnili, kakšno znanje imate.