Forbered dig på at arbejde i udlandet

Hvis du har planer om at arbejde i et andet EU-land, skal du præsentere dine færdigheder og kvalifikationer over for en arbejdsgiver eller rekrutteringsvirksomhed på en måde, de forstår. Her er en tjekliste med tips og information, der kan bruges til at forberede sig på arbejde i udlandet.

Tjek din nationale kvalifikationsramme

Du skal kende dit kvalifikationsniveau i dit lands nationale kvalifikationsramme (NQF), som er en oversigt over grader og eksamensbeviser. Mange lande har en kvalifikationsramme, som beskriver de forskellige typer kvalifikationer i det nationale uddannelsessystem, så andre kan forstå, hvad dine kvalifikationer går ud på.

Du kan også tjekke dit kvalifikationsniveau i den europæiske kvalifikationsramme (EQF). EQF gør det nemmere at sammenligne uddannelses- og kvalifikationssystemerne i Europa. De fleste europæiske lande har opstillet de nationale kvalifikationer med udgangspunkt i EQF. Du kan lade dit NQF-niveau og EQF-niveau indgå i dit CV og dine ansøgningspapirer. Din uddannelsesinstitution kan evt. give dig information om dit kvalifikationsniveau.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Tjek, om dit erhverv eller dit job er reguleret

Nogle professioner (f.eks. læger, advokater og arkitekter) er reguleret i mange lande.

Det betyder, at der er specifikke kriterier for at arbejde i disse job i de pågældende lande. Tjek databasen for lovregulerede erhverv for at se, om din profession er på listen.

Du skal opfylde specifikke kriterier for at søge disse job, og det kan være nødvendigt at bestå eksamener. Hvis dit erhverv er lovreguleret, og du skal ansøge om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer, kan du:

Få dine kvalifikationer anerkendt

Kontakt NARIC-kontoret i det land, hvor du ønsker at arbejde. NARIC-kontorerne tilbyder evalueringer af og rådgivning om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer, så du nemmere kan forklare dine kvalifikationer over for arbejdsgivere og rekrutteringsvirksomheder.

Multi-coloured folders piled up

Få styr på alle dine dokumenter

Sørg for, at du har nem adgang til alle dine eksamensbeviser, eksamensudskrifter og øvrige relevante dokumenter, så du kan give dem til arbejdsgivere og rekrutteringstjenester i det land, hvor du ønsker at arbejde. Du skal måske også sørge for at få dine dokumenter oversat.

Du kan gemme alle dine digitale dokumenter i dit Europass-bibliotek.

  • Hvis du har en videregående uddannelse, kan du anmode om et tillæg til eksamensbeviset fra den institution, hvor du har studeret, med nyttige oplysninger om dine kvalifikationer, som kan hjælpe dig med at forklare andre, hvad du har lært.
  • Hvis du har en erhvervsuddannelse, kan du få et Europasstillæg til erhvervsuddannelsesbeviset med nyttige oplysninger om dine erhvervsrettede kvalifikationer, som kan hjælpe dig med at forklare, hvad du har lært.