Tillægget til eksamensbeviset

Hvad er det

Et dokument, der beskriver den viden og de færdigheder, som kandidater fra højere uddannelsesinstitutioner har erhvervet. 

Det supplerer de oplysninger, der allerede fremgår af de officielle beviser og diplomer og gør det nemmere, specielt for arbejdsgivere eller institutioner uden for det udstedende land, at forstå deres indhold.

Hvem er det til

Europass-bilaget til eksamensbevis udstedes til kandidater fra højere uddannelsesinstitutioner sammen med eksamensbeviset.

Hvad er det ikke

Bilag til eksamensbevis (Diploma Supplement) er ikke:

  • en erstatning for det orginale eksamensbevis;
  • et automatisk system for anerkendelse.

Hvor fås det

Bilag til eksamensbevis (Diploma Supplement) udstedes af den højere uddannelsesinstitution, der udsteder det orginale eksamensbevis.

Instrukser og skabeloner.