Diplomilisa

Mis see on

See on dokument, mis kirjeldab kõrgkooli lõpetanu teadmisi ja oskusi. Näited

Diplomilisa eesmärgiks on muuta eri riikide kõrghariduskraadide mõistmine, võrdlemine ning tunnustamine hõlpsamaks eelkõige tööandjatele või institutsioonidele väljaspool riiki, kus kraad või diplom saadi.

Kellele see on mõeldud

Europassi diplomilisa väljastatakse kõrgkooli lõpetanutele koos kraaditunnistuse või diplomiga.

Mis see ei ole

Europassi diplomilisa:

  • ei asenda diplomi originaali või kraadi;
  • ei taga automaatselt tunnustamist.

Kust seda saab

Europassi diplomilisa väljastab see kõrgharidusasutus, kes omistas originaaldiplomi või kraadi.

Juhised ja vormid.