Dodatok k diplomu

Čo je to

Dokument, ktorý obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých nositeľmi akademických titulov. Príklady

Dopĺňa informácie, ktoré sa už nachádzajú v príslušnom diplome, pričom tento diplom je potom zrozumiteľnejší, a to predovšetkým pre zamestnávateľov alebo inštitúcie sídliace mimo krajiny, v ktorej bol diplom vydaný.

Komu je určený

Dodatok k diplomu sa vydáva absolventom vysokoškolských inštitúcií spolu s ich titulom alebo diplomom.

Čo to nie je

Dodatok k diplomu:

  • nenahrádza pôvodný diplom alebo titul;
  • negarantuje automatické uznanie diplomu alebo titulu.

Kde ho možno získať

Dodatok k diplomu vydáva vysokoškolská inštitúcia, ktorá udelila diplom alebo titul.

Pokyny a vzory.