Europass pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Europass je cenným nástrojom pre študentov a absolventov, ako aj pre inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Platformu Europass, ktorá ponúka súbor bezplatných online nástrojov a informácií o celoživotnom vzdelávaní a rozvoji kariéry, spravuje Európska komisia.

Európsky nástroj na plánovanie kariéry a štúdií

Europass je viacjazyčný nástroj, ktorý študentom – súčasným či budúcim – umožní dokumentovať všetky ich zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti na jednom mieste. Používatelia Europassu si môžu prostredníctvom tohto zabezpečeného online nástroja vytvoriť svoj osobný profil, v ktorom si stanovia svoje ciele a do ktorého si budú ukladať doklady o svojom vzdelávaní a výsledkoch.

Študenti môžu tento profil používať aj počas svojich štúdií a zaznamenávať si tam svoje projekty, výsledky a pokrok.

Budúci študenti môžu prostredníctvom Europassu zdieľať svoj profil, životopis a iné dokumenty s inými osobami a jasným spôsobom tak prezentovať svoje zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti.

Europass ponúka aj niekoľko ďalších nástrojov, ktoré študentom pomáhajú prezentovať ich zručnosti a kvalifikácie.

  • Dodatok k diplomu, ktorý vydávajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ponúka užitočné informácie o vysokoškolskom vzdelaní (napr. známky, výsledky, inštitúcia) v štandardnom formáte.
  • Europass-dodatok k osvedčeniu, ktorý vydávajú inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ponúka užitočné informácie o odbornom vzdelávaní (napr. známky, výsledky, inštitúcia) v štandardnom formáte.
  • Europass-mobilita opisuje medzinárodné skúsenosti a zručnosti, ktoré študenti získali počas štúdia, práce alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

 

Informácie o štúdiu a vzdelávaní v Európe

Europass poskytuje celú škálu informácií v 29 jazykoch, vďaka ktorým si študenti a vzdelávajúce sa osoby môžu naplánovať vzdelávanie, kariéru a mobilitu.

Inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy majú takisto prístup k informáciám o:

Na portáli Europass možno nájsť aj stránky venované jednotlivým krajinám, ktoré obsahujú informácie o službách poskytovaných na európskej a vnútroštátnej úrovni, ako aj o vzdelávaní a práci v Európe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Digitálne Europass-certifikáty

Rámec digitálnych Europass-certifikátov umožňuje vzdelávacím inštitúciám vydávať digitálne kvalifikácie a iné certifikáty o vzdelávaní, ktoré sú chránené pred neoprávneným zásahom. Vďaka digitálnym Europass-certifikátom môžu vzdelávajúce sa osoby, zamestnávatelia, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy a iné oprávnené subjekty jednoducho a spoľahlivo overovať pravosť digitálnych certifikátov. Digitálne Europass-certifikáty sú z právneho hľadiska rovnocenné osvedčeniam v papierovej podobe v celej Európskej únii. Všetky zložky príslušnej infraštruktúry sú otvorené a bezplatné. Viac informácií o tom, ako sa zapojiť

Propagácia Europassu

Európska komisia spolupracuje so zúčastnenými krajinami, zainteresovanými stranami a odborníkmi v celej EÚ s cieľom rozvíjať a propagovať Europass. Používanie Europassu zo strany inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj tvorcov politík a odborníkov je veľmi dôležité, pretože pomáha rôznym cieľovým skupinám a ukazuje, že Europass je možné prispôsobiť rôznym potrebám.

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky v súvislosti s Europassom, kontaktujte nás.