Europass za obrazovanje i osposobljavanje

Europass je vrijedan resurs za studente i osobe s diplomom, ali i za europske ustanove za obrazovanje i osposobljavanje. Europska komisija upravlja platformom Europass, skupom besplatnih internetskih alata i informacija o cjeloživotnom učenju i razvoju karijere.

Europski alat za upravljanje karijerom i studijem

Europass je višejezični alat koji studentima i onima koji će to tek postati omogućuje dokumentiranje svih njihovih vještina, kvalifikacija i iskustva na jednom mjestu. Korisnici Europassa mogu kreirati osobni profil u sigurnom internetskom alatu kako bi utvrdili svoje ciljeve i evidentirali ono što su naučili i postigli.

Studenti mogu koristiti taj profil i tijekom studija za evidenciju svojih projekata, postignuća i napretka.

Oni koji tek trebaju započeti sa studijem mogu dijeliti svoj profil, životopise i druge dokumente putem Europassa kako bi jasno predstavili svoje vještine, kvalifikacije i iskustvo.

Europass nudi i brojne druge alate s pomoću kojih studenti mogu predstaviti svoje vještine i kvalifikacije:

  • dopunsku ispravu o studiju u kojoj se u standardnom formatu navode korisne informacije o visokoškolskim kvalifikacijama (npr. ocjene, postignuće, ustanova), a izdaju je visoka učilišta
  • prilog svjedodžbi Europass u kojem se u standardnom formatu navode korisne informacije o strukovnim kvalifikacijama (npr. ocjene, postignuće, ustanova), a izdaju ga ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje
  • dokument o mobilnosti Europass koji opisuje međunarodno iskustvo i vještine koje su studenti stekli na studiju, u radu ili volontiranju u inozemstvu.

Informacije o studiranju i učenju u Europi

Studentima i učenicima Europass nudi brojne informacije na 29 jezika kako bi mogli planirati svoje učenje, karijeru i mobilnost.

Ustanove za obrazovanje i osposobljavanje imaju na raspolaganju i sljedeće informacije:

Europass i na stranicama za pojedinačne zemlje nudi informacije o europskim i nacionalnim uslugama te o učenju i radu u Europi.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Digitalne vjerodajnice Europassa

Okvir za digitalne vjerodajnice Europassa omogućuje ustanovama izdavanje digitalnih kvalifikacija i ostalih vjerodajnica učenja koje se ne mogu protuzakonito mijenjati. S digitalnim vjerodajnicama Europassa polaznici, poslodavci, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje te druga ovlaštena tijela mogu jednostavno i pouzdano provjeriti autentičnost digitalnih vjerodajnica. Digitalne vjerodajnice Europassa imaju jednaku pravnu vrijednost kao certifikati u papirnatom obliku diljem Europske unije, a korištenje svih komponenti sustava otvoreno je i besplatno. Saznajte više o tome kako se možete uključiti.

Promicanje Europassa

Europska komisija surađuje na razvoju i promicanju Europassa sa zemljama sudionicama te dionicima i stručnjacima iz cijele Europe. Ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, kao i tvorci politika i stručnjaci, imaju ključnu ulogu kad je riječ o korištenju Europassa da bi se pomoglo raznolikoj ciljnoj publici i pokazao potencijal Europasssa za prilagodbu različitim potrebama.

Obratite nam se za povratne informacije ili pitanja o Europassu.