Rad u Europi

Diljem Europe nudi se niz mogućnosti za zaposlenje i pronalazak novih ponuda za posao. Europass vam može pomoći u planiranju karijere, stjecanju novih vještina i pronalaženju prilika za njihovu primjenu.

Poduzmite sljedeći korak u karijeri s Europassom

Europass uključuje i druge alate koji mogu doprinijeti prepoznavanju i priznavanju vaših vještina diljem EU-a:

  • dopunska isprava o studiju sadržava korisne informacije o vašoj diplomi visokog učilišta (npr. ocjene, postignuća, ustanova) za potrebe prijava za nove tečajeve i poslove 
  • prilog svjedodžbi Europass sadržava korisne informacije o vašim strukovnim kvalifikacijama (npr. ocjene, postignuća, ustanova) za potrebe prijava za nove tečajeve i poslove
  • putovnica Europass za mobilnost pomaže vam opisati vaša međunarodna iskustva i vještine razvijene na studiju, radu ili volontiranju u inozemstvu.

 

Registrirajte se i kreirajte svoj besplatni profil te doznajte kako vam Europass može pomoći.

Iskoristite svoje vještine uz pomoć Europassa

Europass uključuje i druge alate koji mogu doprinijeti prepoznavanju i priznavanju vaših vještina i iskustava diljem EU-a:

  • dopunska isprava o studiju sadržava korisne informacije o vašoj diplomi visokog učilišta (npr. ocjene, postignuća, ustanova) kako bi poslodavci bili upoznati s vašim vještinama
  • prilog svjedodžbi Europass sadržava korisne informacije o vašim strukovnim kvalifikacijama (npr. ocjene, postignuća, ustanova) kako bi poslodavci bili upoznati s vašim vještinama
  • putovnica Europass za mobilnost pomaže vam opisati vaša međunarodna iskustva i vještine razvijene na studiju, radu ili volontiranju u inozemstvu.

 

Information and support