Europass za zapošljavanje

Stručnjacima za ljudske resurse, posrednicima u zapošljavanju, osobama zaduženima za zapošljavanje i savjetnicima za profesionalno usmjeravanje potreban je pristup pouzdanim alatima i informacijama za razumijevanje vještina i kvalifikacija tražitelja zaposlenja. Stoga su im usluge koje Europass nudi izuzetno korisne.

Pojednostavnjenje postupka zapošljavanja

Ako koristite Europass kao alat za zapošljavanje, možete tražiteljima zaposlenja predložiti da kreiraju profil Europass. Korisnici Europassa mogu kreirati profil koji će sadržavati sve njihove vještine, kvalifikacije i iskustvo. Po želji mogu s poslodavcima podijeliti poveznicu na svoj profil. Kao poslodavac ili posrednik u zapošljavanju moći ćete pregledavati vještine i iskustvo kandidata predstavljene na razumljiv i strukturiran način. Na Europassu tražitelji zaposlenja mogu izraditi i životopise, sastaviti motivacijska pisma te ih zajedno s drugim dokumentima s Europassa podijeliti putem jednostavne poveznice.

Osim toga, ako objavite oglas za slobodno radno mjesto na Europskom portalu za poslovnu mobilnost (EURES), Europass će o relevantnim slobodnim mjestima obavijestiti tražitelje zaposlenja s odgovarajućim profilom vještina.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Razvoj osoblja

Europass se može koristiti i za potporu razvoju vještina trenutačne radne snage. Europass vam može pomoći da dobijete jasniju sliku o vještinama zaposlenika u svojoj organizaciji, iz čega ćete moći izvući korisne zaključke o potrebama u pogledu osposobljavanja i razvoja. Zaposlenici mogu kreirati i ažurirati svoj profil Europass kako bi evidentirali profesionalni razvoj, postignuća i napredak u radu. Uvedete li Europass, besplatan i pouzdan alata EU-a u svoju organizaciju, moći ćete iskoristiti njezin zatomljeni ljudski potencijal.

Razumijevanje vještina i kvalifikacija

Europass nudi i niz drugih alata koji vam mogu pomoći u razumijevanju vještina i kvalifikacija, pa i kvalifikacija iz drugih zemalja:

  • dopunsku ispravu o studiju u kojoj se u standardnom formatu opisuju visokoškolske kvalifikacije (npr. ocjene, postignuća, ustanova), a izdaju je visoka učilišta
  • prilog svjedodžbi Europass u kojem se u standardnom formatu opisuju strukovne kvalifikacije (npr. ocjene, postignuća, ustanova), a izdaju ga ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje
  • dokument o mobilnosti Europass koji opisuje međunarodno iskustvo i vještine koje su studenti stekli na studiju, u radu ili volontiranju u inozemstvu.

 

Digitalne vjerodajnice Europassa

Okvir za digitalne vjerodajnice Europassa omogućuje ustanovama izdavanje digitalnih kvalifikacija i ostalih vjerodajnica učenja koje se ne mogu protuzakonito mijenjati. S digitalnim vjerodajnicama Europassa polaznici, poslodavci, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje te druga ovlaštena tijela jednostavno i pouzdano mogu provjeriti autentičnost digitalnih vjerodajnica. Zahvaljujući njima može se potvrditi vjerodostojnost kvalifikacija kandidata i osoblja. Digitalne vjerodajnice Europassa imaju jednaku pravnu vrijednost kao certifikati u papirnatom obliku diljem Europske unije, a korištenje svih komponenti sustava otvoreno je i besplatno. Saznajte više o digitalnim vjerodajnicama Europassa.

Pomoć u promicanju Europassa!

Europska komisija nastoji izgraditi Europass kao uslugu koju će poslodavci, posrednici u zapošljavanju i organizacije za razvoj osoblja cijeniti i u velikoj mjeri koristiti.

Obratite nam se putem e-pošte za povratne informacije ili pitanja o Europassu.